دنیایا بێ ژن مینا چاڤێ بێ شاگردێ خۆ یه‌

2 مانگ پێش ئێستا

خالد خەلەف سموقی
ژن هه‌ر سال سه‌مباینا ژیانێ یه‌، میناکا سه‌برێ یه‌، دێ، خوشک و ژنایده‌ئال ئه‌، هه‌ر ڕۆژ تو هێز و ئازوه‌ری، هه‌ر ڕۆژ تو ڕۆناهی و ڕێی، هه‌ر ڕۆژ تو هێڤی و سه‌رکه‌فتنی، هه‌ر ڕۆژ تو مامۆسته‌ی، هه‌ر ڕۆژ تو خێر و ئه‌ڤینی. ل جهێ کو ژن لێ به‌، جڤاک دێ، ژن، خووشک و که‌چ ئه‌. سلاڤ بۆ ته‌ دایێ، سلاڤ ژ بۆ خوشکا ته‌، سلاڤ ژ بۆ ته‌ ژنا، سلاڤ ژ بۆ که‌چا ته‌، و سلاڤ ژ بۆ هه‌ر ژنه‌که‌ که‌دکار، سه‌برا دایکا شه‌هید، په‌نابه‌را سه‌برێ کو تێ خه‌لاتکرن، ئه‌ز ب ڕوومه‌تا ڕۆژا ته‌ ڕادوه‌ستم. سلاڤ بۆ ته‌، خانما من، سلاڤ ل ته‌، کو واته‌ دا ژیانێ، سلاڤ ل ته‌، کو ئه‌گه‌ردوون ب ده‌وله‌مه‌ندیێ زه‌نگین کر، کو ڕۆژ هه‌تا هه‌تایێ ژێ ڕه‌ دبرقه‌، هه‌موو کولیلک ل به‌ر وی دته‌وینن. هه‌زار سلاڤێن ته‌ ژ من هه‌نه‌، تو وه‌لاتێ منی، تو دیا منی، تو خویشکا منی و یا هه‌ری جوان. هه‌ر ڕۆژ تو وه‌لات و جڤاکی، هه‌ر سال تو جوانتری جانێ من.
ژن هه‌ر سال بیهتیمال ئه‌، یلهام، ب هێز و ب سه‌رکه‌تی یه‌، هه‌ر سال هوین ینسیاتیفه‌ک بسه‌رکه‌تی، دان و هه‌زکرن، هه‌ر سال هوین  ژ هه‌موو زه‌حمه‌تیان ب هێزترن، هه‌ر سال هوین  بنگه‌ها جڤاکێ نه‌، هه‌ر سال هوین  ، تو شریکێ قه‌نجی و دایینێی.