دەیك....!!!

7 رۆژ پێش ئێستا

ع. بامەرنی
دەیكا زارۆكەكێ ھەشت سالی چوو بەر دلوڤانیا خودێ، بابێ وی ژنەكا دی ئینا و جارەكێ گوتە كورێ خوە: چ جوداھی دناڤبەرا دەیكا تە یا كەڤن و دەیكا تە یا نوی دا ھەیە؟
زارۆكی ب ھەمی بێگونەھیا خوە گوت: دەیكا من یا ژ راستا درەو دكرن و دەیكا من یا ژ قەستا یا راستگوویە!
بابێ وی ژڤێ بەرسڤێ حێبەتی ما، ئینا گوتێ: ئەڤە چاوا؟
زارۆكی گوت: دەما من یاری كربانە و من دلێ دایكا خوە ھێلابایە، دەیكا من دا بێژیتە من: ئەگەر تو ھەر ھوسا یێ ركوو بی، ئەز خارنێ نادەمە تە..! بەلێ من گوھداریا وێ نەدكر و ژبەركو من دزانی ئەو راستییا نابێژیت و دێ ل ناڤ كولانێن گوندی لمن گەریێت و دەستێ من گریت و ئینتەڤە و خارنێ دەتە من.
بەلێ دەما نوكە ئەز یاریا دكەم، دەیكا من یا نوی دبێژیتە من: ئەگەر تو یارییا بەس نەكەی، ئەز خارنێ نادەمە تە! و ئھا ئەڤە دوو رۆژە ئەز یێ برسی..!
وەرگرتیە.