دناڤبەرا ئەنشتاین و شارلی شابلندا

9 مانگ پێش ئێستا

شینوار

دەما ئەنشتاینی شارلی شابلن ل ھەلكەفتەكێ دیتی، گوتێ:
خوشترین تشتێ ئەز پێ حەژ ھونەرێ تەدكەم، ئەو ھونەرەكێ جیھانییە و د شیاندایە ھەمی د تە بگەھن و خوە تو پەیڤەكێ ژی نەبێژی!
شارلی شابلنی ژی ب ژیرانە گوتێ:
ئەڤە راستە، بەلێ ناڤ و دەنگییا تە ژیا من زێدەترە، جیھان ھەمی حەژ تەدكەت و سەرەرای كو كەسەك ژی د تە ناگەھیت!