شێواندن و شوێلیکرنا دیرۆکێ؟!

7 مانگ پێش ئێستا

سیامەند ھاریكی
شێواندن و شوێلیکرنا دیرۆکێ، تاوانە، خیانەتە!؟. دەست خۆشیێ ژ هەموو ڕێڤینگێن هێژایێن ڕێیا ڕاستا ئازادیێ و وان هەڤوەڵاتیان دکەین، یێن کو ل گۆڕەی شیانێن خوە، دەمی و ڕەوشا تێدا کەدەک د رێیا ئازادیا گەل و وەڵاتێ خوەدا دابیت. خوە و دیرۆکا خوە ناسکرن ئەڕکە، خوە دانەناسین گەلەک گرنگە، بەلێ بێی خوەهەلکێشان، خوە بالۆنکرن، خوە قەبەکرن.

خۆزی زۆزان و کێری، شکەفت و نەوال، دار و بەر، دەشت و بانی، چەل و چیایێن کۆردستانێ بەس جارەکێ ب زمان کەتبان، ڕاستیا کۆردبوونا مە هەمیا بۆ خەلکی دیارکربا، دا ڕەش و سپی لبەر چاڤێن خەلکێ مە و جیهانێ کفشببان. دا بەس دەستێن ماندی لسەر زکێن برسی بوانە، بەس زاڕۆکێن شەهیدان، پاسەوان و دەرگەڤانێن بەر دەرگەهێن نەیارێن باڤ و کالان بوانە، دایکە شەهید، ژنە شەهید خدام و خزمەتکارێن دز و خوینخواران بوانە.

ئەو هەموو کەد و قۆربانی ب هندەک چیڕۆک و چیڤانۆکان، هندەکان (یێن کو نە تێ، نە ژێ، بەلکو پاڵێن نەیاران بوون بۆ وێرانکرنێ)، ئیرۆ هەموو کەدا وان بخوە لسەر ناڤێن خوە نەتاپۆکربان، بەلکو شێواندنا وان هەموو ڕاستیان بداوی هاتبا، هەر کەسێ ژ مە ناڤێ تەیرکێ خوە، یارکا خوە زانیبا. دا بەس کۆڕێن چیڕۆکان، وان بالۆنان، ئیرۆ ل کۆلانان خوە لسەر سەرێ مە کربایە زڕپالەوان، خۆدان، خۆدان سەروەری و داستان.

هەر کەسەکێ ژ مە مۆرەک دادپەڕوەرانە چ ڕەش چ سپی لناڤچاڤان/ ل ئەنیێ دابا. دا ئەو کەد و قۆربانی، بۆ هندەک خویڕی و خوفرۆشان نەببوانە جۆهڕ، ئاخویر، هاڤڕ و خوێڕیز لگەل دۆژمنان لسەر نەچەریبان، نەکربوایە چەروان. هەر کەسێ ژ مە مافێ خوە ژ ناڤ دەستێن خوەدا دیتبوایە، پێناسەیەکا درۆست بۆ کۆردبوونێ لسەر ئەنیا مە هاتبا نڤیسین، د خاندنگەهان دا هەموو سپێدەیان هاتبا خاندن و گووتن.