ئەم و بەرپرس و سەرۆكێن مە!!

13/11/2022

ردوان گولی
وەكی نەریتەكێ كرێت و ناشرین دەمێ هندەك ژ بەرپرس و سەروكێن وەلاتێن دەڤەرا روژهەلاتا ناڤین سەرەدانا ئوروپا و ئەمریكا دكەن، كور و كچێن خوە دگەل خوە دبن. وەكی ئاماژەكا سیاسی كو ئەڤە ل دویڤ من دێ بن سەروكێن وەلاتی و پاشەروژا وان گەشە و دێ زەلام و خزمەتكارێن هەوە، یان ب مەرەمێن بازرگانی، ئەڤچا بلا هەوە ئاگەھـ ژێ هەبت، نزانم ل دەڤەرا مە سیاسەت و بازرگانیا مەزن و رێڤەبرنا مللەتان بتنێ ل سەر ناڤێ هندەك مالباتێن دز و گەندەل تاپو كرە، یان نیشتیمان و هاوەلاتی بوونە زێركرا بابێ وان و ئەم نزانین! .
 ئەو مالباتێن بزنی و پەزی خودان دكەن، باش دزانن كا پەزی چ سالوخەت و رەفتار هەنە، پەز گیانەوەرەكێ كەهی و مسكینە، زێدەباری یێ بەرهەمدارە مینا شیری و هریێ، و كوم كوم دبن و سەرێ خوە پێكڤە دنن و دهەمان دەمدا گەلەك شر و شەپرزەنە، دەمێ ل وەرزێ بوهارێ كوم دبن گەلەك زەحمەتە شڤان بشێت وان بەلاڤە كەت. روژەكێ كورێ سەروكەكێ دگەل چوو  پاریس، و پشتی بهێنڤەدانێ ل هوتێلەكا پێنچ ستێرە، ل روژا دیتر كور دچت بازاری و ل مولەكا گران بها گەلەك كەل و پەلێن پری نرخ و بها ئینان بەر قاسێ،ئەو كارەكەرێ ل بەر قاسێ مەندەهووش بوو، گوتێ ئەرێ تو دزانی تە گەلەك تشتێن پری بها یێن ئیناین، نزانم تە هندە پارە هەنە یان نە ؟! كوری گوتێ بەلێ من پارە یێن هەین، كارەكەری گوتێ وەسا دیارە بابێ تە بازرگانەكێ ئێكجار مەزنە، كوری گوت نە خێر بابێ من شڤانێ پەزییە، كارەكەری گوتێ دیارە هەوە گەلەك پەز یێن هەین، كوری گوت چەند ملیون پەز مە یێن هەین، كارەكەری گوتێ ئەرێ پا چەوا هوین دشێن وان خودان كەن و خارنێ بو دابینكەن؟! كوری گوتێ ئەم وان خودان ناكین بتنێ ئەم وان ددوشین و مفای ژێ وەردگرین و بەرهەمێ وان بو خوە دفروشین! .
براستی ئەم یێن وەكی پەزی لێ هاتین و سەروك و بەرپرسێن مە یێن بەرهەم و سامان و خێرێن مە بو خوە دفروشن و ژیانا خوە و خێزانێن خوە پێ خوش دكەن مینا پاشیان دژین و رەفتاران دكەن، و فول لایڤ دژین، بلا خەلكێ هەژار و بەلنگاز دناڤ دوزەخێدا بژیت، هەر كەسێ ئاگەه ژ وان نینە چونكە ئەو یێ ل نهالەكێ دژین و سەروك و بەرپرس یێ ل نهالەكا دیتر دژین .