نزانم ئەڤە راست دبێژیت یان نە؟!!

24/11/2022

ئەدھەم شەرقاوی:
دەما كیسكێ وی مایە بێ تیتن، گوتە من:
گەمژە ئەوە یێ ژنەكا جوان بۆ خوە بینیت
یێ سروشتی ژی دێ ژنەكا ئاسایی ب خوە مارەكەت.
من گوتێ: پا كەسێن ژیرمەند چبكەن باپیر؟
گزت: بلا سینگێ تەیێ فرەھـ بیت بۆ نھێنییا باێیرێ تە و وی ژ شەرەنیخا دابپیرێ ب پارێزی، ئەگەر مرم پێش منڤە، ئەڤێ رابگەھینە:
 "كەسێن ژیرمەند ھەڤژینان نائینن".
ع. بامەرنی.. ھاتیە وەرگرتن.