ییرێن هزر نۆژەن و هەڤدەمی و گەنجێن هزر کەڤنار و گەنی!

4 مانگ پێش ئێستا

سیامەند ھاریكی
ـ باپیرۆ، من دڤێت هندەک وانەیێن ژیانا ئیرۆیامە (نفشێ تازە) نیشا هەوە بدەم و هەوە فێرکەمێ، دا کەس تڕانێن خوە ب هەوە نەکەت، نەبێژنە هەوە کالێ پەڕتی، ئەوا هوون دکەن و دبێژن: یا کەڤنبووی و بەهی، ئەز گەلەک ب وان هەڤۆکان دئێشم؟!.
ئەڤێ پەڕتۆکێ باش بخوینە🔍 دێ بتەڤاهی د سەرۆبەرێن ژیانا ئیرۆ گەهی، هوون ژ کاروانێ سەردەمی و نوو ژیانێ ناڤەمینن، دێ بایێ گلۆبالیزمێ ڕێدینا هەوە لگەل خوە هژینیت، بەت و بادەت.
ـ باشە، عەزیزێ باپیرێ خوە، هەما تۆ ژی ل ژیێ نەڤیێ من/ تۆڕینێ من (سەردەمی)، شیرەت و پێزانینێت تە لسەر سەرێ من.
بەلێ، گەرەک ئەم باشتر هەڤدوو ناسبکەین؟.
ـ سەردەم؟. ئەڤ ناڤە، کێ دانایە سەر نەڤیێ هەوە باپیرو؟.
ـ هەموو نەڤیێن خوە من ناڤێن لێکرین.
ـ ناڤێ تە خۆرتێ دەلال؟.
ـ عەبدولمۆئمین ە، ناڤێ خویشک و برایێن من یێن دی هەما نەپڕسە؟.
ـ ناڤێ باڤێ تە؟.
ـ ئازادە.
ـ باپیرێ تە؟.
ـ میرزا یە.
واتە: عەبۆلمۆئمین/ ئازاد/ میرزا.
سێ نفشن/ سێ بەرەبابن.
ئەڤەیە خوەنیاسین، بەرهەمێ ٣٢ سالان، پێشکەفتنا جڤاکی ژ ئالیێ هزر،  دلسۆزی و گرێدانا ب دۆزا گەل و ئاخێڤە.
هەر بژیت کۆرد؟.
هۆسا یێ د گرێبەستێن ناڤبەرا نفشان و سەردەمی گەهشتی!.
ـ کێ ئەڤ ناڤە ل تەکریە، لاوێ من؟.
ـ بابێ من، بەلێ هێشتا ب ژیێ خوە گەنجە، تازە یێبوویە ٣٩ ساڵ.
ـ ب هزرێن خوە یێ چاوایە؟.
ـ هزار ڕەحمەت ل باپیرێ من بن؟!.
ـ ئەز تێگەهشتم لاوێ من، من باش زانی دەردێ تە چیە، تۆ ژبەر کیژان ژانان دناڵی؟.
ـ بەلێ باپیر، ئەگەر ئەم خزمەتا یێن وەکو هەوە نەکەین، ئەڤا مایی ژی، دێ ژ دەست مە دەرکەڤیت، مەرەم ژ دامەزراندنا ڤێ ڕێکخراوێ ژی، ئاها ئەوە.
هزار ڕەحمەت ل گۆڕێ داپیرا من بن، ئەگەر ئەوێ و باپیری، ئەم مەزننەکرباین، پێنەگەهاندباین، دا ئاها نۆکە ئەمژی وەکو دایک و باڤێن خوە بین، دێ بێژی لڤێ جیهانێ ناژین و نابینن، لگەل ڤان مرۆڤان مەزننەبوونە، گۆهێن وان یێ د دەستێن خەلکی دا، خوەیێ ژبیرکری، بەس بۆ خەونان دژین، خەلکەک وان بخوە و وەکو خوە بڕێڤەدبەت؟!.
هەکە مە ئەو داپیر و باپیر نەبوان، هەموو ڕەنگێن د ماڵا مە دا، نهو دا دڕەش بن، پنیەکا سپی، کەسک، سوور و زەر بۆ زێڕی ژی مە د ماڵا خوە دا نەددیت؟.
هەما ئەز ژی گەنجەکێ ٧٩ سالیمە لاوێ من، بتنێ ٤٠ سالان من و باڤێ تە جۆداهیا ژی یا هەی!.
خۆرت و ههههههه، ٧٩ و گەنج؟.

دیارە تۆ خەمخۆرێ نڤشێن مە یێن کەڤنی لاوێ من، ڕێزەک تایبەت بۆ مە یاهەی، هەروەسا باش لگەل ڤی سەردەمی بڕێڤەدچی و تێگەهشتی، بەلێ خۆیایە تۆ من ناسناکەی؟.
خۆرتو، دەرێ تویرکێ خوە ڤەکر، چەندەها پەڕتۆک تێدا بوون، لسەر تویرکێ وی نڤیسیبوو، (ڕێکخراوا پێکڤە گۆنجاندن و تێکگەهاندنا نفشان ب کۆردی).
پەڕتۆکەک باش ب سەخبێر و بژوین و پێچایی دەرخست و دا دەستێ کالو.
گووتێ: بەلێ ب مەرجەکێ باش بپارێزی، بخوینی و پاشی بۆ من ڤەگەڕینی، چونکو ئەڤە پەڕتۆکەکا نەوازەیە، بسناهی ل پەڕتۆکخانا دەستناکەڤیت.

ئەڤ پەڕتۆکە بۆ ڕێکخراوا مە، وەکو کەڤنەشۆپی، مانیفێست/ ڕێباز و بەرنامەیە، ژبەرهندێ ئەم وەکو چاڤێن خوە دپارێزین، ئەم خوە تێدا دبینین و دخازین هەموو نفشێن مە هۆسا بیربکەن و زاڕو و نەڤیێن خوە پەڕوەردەکەن، لگەل هەڤ بگۆنجن.

ئاها ئەڤەیە، بەلێ، بەلێ ئەوە، ما هەوە قەد ناڤێ وێ بهیزتیە یان دیتیە؟.
گەلەک شابووم، بڤی خەلاتێ دەمکیێ گرانبها، لاوێ من.
بەلێ، ئەڤ پەڕتۆکە من یانڤیسی، ئەز ژی د دەمێ خوە دا جوان، بهێز، بزاڤ و جامێریا خوە لاوکێ مەعدەنی بووم، بەلێ قەدا ب پیریێ بکەڤن؟.
بەلێ، هزرێن من هەر د گەنج و جوانن، ژبەرهندێ خەما منا مەزن ئەوە، دەمێ نفشێ نوی، باوەرنەکەن: مە کالێن هزر گەنج و نۆژەن یێن هەین، هەروەسا گەنج و لاوێن هزر کەڤنار و گەنی؟؟؟؟؟!.