ریکخستنا خیزانێ و پەروەردکرنا زارۆکا

3 مانگ پێش ئێستا

لاوين سلێڤانەی
ئێک ژ ئەگەرێن پێکئینانا خێزانەکا بهێز و ساخلەم ئەوە، ریکخستنەک رێک و پێک هەبت، پلانەک هەبت دئینانا زارۆکان دا و هەروەسا سیستەمەک هەبت زارۆک ل سەر بهێت پەروەردکرن، ئەم گەلەک خێزانا دبینن زارۆکەک ئێک سالی یێ هەی دێ زارۆکەک دی ئینت بێ هزر بکت دی چاوا ئەڤ زارۆکە ئیت خودانکرنێ ئەری کا دشیان دایە هەمی پێدڤین مالێ دابین کت! هەروەسا پێدڤیە هزرا هندێ ژی بکت ئینانا زارۆکان لدویڤ ئێک کارتیکرنێ ل رەوشا ساخلەمیا زارۆکی و دەیکێ ژی دکت، گەلەک جاران زارۆکەک لسەر هژمارا یێ دی دئیت ئیهمال کرنێ ژ لایێ چاڤدیریێ ڤە، هەروەسا پەروەردکرنا زارۆکی ل ژیەکێ بچیک دی ئایپاتی و تلفونێ کەن دەستی زارۆکی دا و ئەڤ زارۆک دێ ل یوتیوبی و تیک توکی و پروگرامێن دی فیری گەلەک تشتا بت کارتیکرنەک نەرینی سەر رەوشا وی دکن گەلەک جاران ئاریشە دگەل ئاخفتنێ یا هەی ئان ژی توشی ئوتیزمی دبن  و هەروەسا نفستنا وی دی کارتیکرن لێ بت و کارتیکرن ل گەش کرنا وی ژی دئیت کرنێ، کارتیکرنا ڤان تشتا ژ لایێ تەندروستی ژی ڤە خرابە گەلەک لدویڤ هزرا وان ئەڤا دکن گرنگی پێدان بس ئەو بخوە مال ویران کرنە  کارتیکرنێ ل پاشەروژا زارۆکی دکت، ل ڤێ دوماهیکێ دیاردەکا بەربەلاڤ بی دەیباب دی زاروکین خوە دانن بەر دەرگەهێ نەخوشخانا و ئان مزگەفتا دگەل کاغەزەکێ بیژت من شیان نینە ئەز ڤی زارۆکی خودان کەم، دەمی تە هزر دکر تو ڤی زارۆکی بینی سەر دنیایێ پێدڤیە تە هزرا رەوشا خوە یا ئابوری کربا، هندەک خیزان دێ بیژن ئەم دێ زارۆکا ئینن هەتا خودی کورکێ بدت مە، هندەک خیزان دێ بیژن مە دوو کورین هەین مە دڤیت ئەم خوشکەکێ بوو بینن، ڤیجا هەتا دگەهن ئارمانجا خوە دبت ببن ٦ زارۆک ل وی دەمی د شیانا وان دا نینە ڤان زارۆکا خودانکن، ل ڤیری کارەساتە دەمێ بێ پلان تو زارۆکا بینی چونکی تە شیانێن خودانکرنا وان و دابینکرنا پێدڤین وان نابی، ئەری دی هەستی زارۆکەکێ چ بت دەمی بزانت دەیک و بابێن وی یێ دانای بەر دەرگەهێ مزگەفتەکێ و نەشیانە خودانکن، ئەری دی هەستی دەیبابین زارۆکی چ بن دەمێ هوسا جەگەرا خوە دانن سەر جادا، ژیانا خیزانا پێدڤیە پتر بهیت ریکخستن دا کو دیمەنێن هوسا ناخ هەژین ئەم نەبینن.